سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
لغزش دوستت را برای هنگام یورش دشمنت، تحمّل کن . [امام علی علیه السلام]