سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هرکس برای خدا، بابی از دانش را فرا گیرد تا به مردم بیاموزد، خداوند پاداش هفتاد پیامبر به او بدهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]